Recentste artikels
RSS
Marktindicator.com
22 Jan '18 08:49 CET
Dreigt er een economische en financiële ramp in de Verenigde Staten? PDF Afdrukken E-mailadres
Artikels - Beleid
Geschreven door Marktindicator.com   
vrijdag 03 juni 2011 10:59

Dreigt er een economische en financiële ramp in de Verenigde Staten?

In het licht van de hele discussie over de gevaren van het al dan niet verhogen van het schuldenplafond in de V.S. is het interessant om even te kijken naar andere indicatoren en onderzoeken die wijzen op de financiële toestand in de V.S. Hierbij denken we aan de “Sovereign Fiscal Responsibility Index” van het Comeback America Initiative dat 34 geïndustrialiseerde landen rangschikt op basis van de mate waarin ze aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hieruit blijkt dat Australië, Nieuw-Zeeland, Estland, Zweden, China en Luxemburg financieel het meest gezond zijn. Sommige van deze landen hebben nochtans moeilijke tijden achter de rug. Zo heeft bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland een financiële crisis achter de rug, maar voerde het de noodzakelijke hervormingen door en werd opnieuw financieel gezond. Onderaan dit artikel hebben we de volledige lijst toegevoegd zodat u zelf kan oordelen.

 

Marktindicator merkt op dat de VS in die ranglijst slechts de 28ste plaats inneemt. De financiële situatie in de Verenigde Staten is dus bij de ergste in de wereld. Volgens ons moet er geen verbetering in die situatie worden verwacht zolang het land geen aanstalten maakt om zijn financiële problemen aan te pakken. Daarbij wordt uiteraard op de eerste plaats naar het begrotingstekort verwezen. Bovendien zullen de Verenigde Staten dringend werk moeten gaan maken van de afbouw van hun schulden, zoniet dreigt het land volledig de verkeerde weg op te gaan.

 

De groei van de economie in de Verenigde Staten voor 2008 was hoofdzakelijk gebaseerd op het aangaan van steeds meer schulden. De subprimecrisis heeft hier bruusk een halt aan toegeroepen. De aangegane schulden moeten nu worden terugbetaald, maar dat is een proces van lange adem. De schuldenafbouw bij de Amerikaanse consumenten gaat nog minstens 3 tot 5 jaar duren.

Stephen Roach, vroeger bij Morgan Stanley en auteur van The Next Asia, is van mening dat de Amerikaanse consumenten, die goed zijn voor 70% van de economie, na de financiële crisis ‘zombies’ zijn geworden. Roach gelooft niet dat de economie in de Verenigde Staten aan een snel tempo zal herstellen, dit vanwege de onmacht van de consumenten.

De Amerikaanse consumentenbestedingen stijgen namelijk aan het laagste tempo sinds jaren en daar zal op korte termijn geen verandering in komen. Over de afgelopen 13 kwartalen, sinds het eerste kwart van 2008, stegen de uitgaven gemiddeld met slechts een half procent. Volgens Roach moeten 3,50 miljard Aziatische consumenten het wegvallen van de Amerikanen op de markt moeten compenseren. Het is echter de vraag of dit scenario wel degelijk bewaarheid gaat worden.

Marktindicator is van mening dat de geïndustrialiseerde landen iets van de 6 toppers (Australië, Nieuw-Zeeland, Estland, Zweden, China en Luxemburg) kunnen leren. Ze hebben in tegenstelling tot de meeste andere landen geen grote schulden opgebouwd. Voor de Verenigde Staten zien we het echter anders: wanneer ze zich niet aan de discipline houden die deze landen hebben opgebracht, staan de VS op hun beurt voor een grote crisis. Wat Europa betreft kijken we echter met enig wantrouwen naar de situatie en dan vooral naar wat er in Spanje en Italië te gebeuren staat.

Tabel: Sovereign Fiscal Responsibility Index

1    Australia       
2    New Zealand       
3    Estonia       
4    Sweden       
5    China       
6    Luxembourg       
7    Chile       
8    Denmark       
9    United Kingdom       
10    Brazil       
11    Canada       
12    India       
13    Poland       
14    Netherlands       
15    Norway       
16    Slovak Republic       
17    Korea       
18    Mexico       
19    Israel       
20    Slovenia       
21    Austria       
22    Finland       
23    France       
24    Spain       
25    Germany       
26    Belgium       
27    Italy       
28    United States       
29    Hungary       
30    Ireland       
31    Japan*       
32    Iceland**       
33    Portugal       
34    Greece

(Bron: Comeback America Initiative, 2011)